Hur ser dagens skola ut i Sverige?

By admin, 2016-06-24

Att gå i skola i Sverige anser många vara ett privilskolaegium. Dels är utbildningen allt som oftast kostnadsfri till skillnad från i många andra länder. Det spelar ingen roll vilken typ av utbildning som du tar och i värsta fall kan du få ta studielån för att leva under tiden som du studerar. Det hade du dock varit tvungen att göra i vilket fall och studielånet är tänkt att vara till för att du ska klara av dina kostnader medan du studerar och därmed kunna studera på heltid.

Att gå i skola i Sverige

Det är vanligt att man börjar skola i Sverige när man är sju år. Många börjar även förskola innan dess, men skolas in redan på dagis. Både dagis och förskola kostar. Detta är på grund av att det inte är lag på att man måste ha sina barn i dessa, även om det faktiskt är utvecklande för barnet. Som minst har man skolplikt tills man är 15 år gammal, men när man har påbörjat en gymnasieutbildning får man inte hoppa av utan att man har sin målsmans tillstånd. Även gymnasium är gratis i Sverige. När du kommer upp till högskolan är även det gratis, förutom att dina föräldrar inte längre har försörjningsplikt för dig. Därför kan många vara tvungna att ta studentlån.

Det innebär dock inte att det kostar någonting att studera i Sverige, utan det är som tidigare nämndes den studerandes levnadskostnader under studietiden som ska täckas av lånet. Lånet möjliggör så att fler ska kunna studera. På högskolan kan en del kurslitteratur kosta, men det finns även möjlighet att kopiera från böcker gratis på skolans bibliotek. Man har även möjlighet att låna böcker på vissa utbildningar. En del skolor, som till exempel friskolor eller folkhögskolor, har undantag från regeln och då kan man istället få betala en viss summa per termin.