Nya sätt att lära sig med dagens teknik

För barn som har svårt att lära finns det särskilda metoder att ta till. Det viktigaste med lärandet är i många fall att det är roligt och när man inte lyckas fånga barnets uppmärksamhet på annat sätt ska man ta till de verktyg som barnen använder i vardagen, som till exempel appar. Det finns mängder med teknikpedagogiska appar och dagens teknik är inte enbart negativ när det kommer till lektionssalen, utan istället för att se den som störande kan man se till att den blir en del av lärandet eller varför inte huvudmomentet? Många har idag mycket lättare att lära sig från appar, samtidigt som pedagogiska appar är lätta att ha med sig överallt. Då begränsar man inte lärandet till klassrummet, utan kan ta med det överallt där eleven har en mobiltelefon. Det effektiviserar även chansen att eleven faktiskt ska lära sig något.

Dagens teknik är ett fantastiskt hjälpmedel när det kommer till lärande och det finns inga gränser för vad det kan åstadkomma. Det är även ett bra sätt för vuxna att lära sig saker. Många lär sig till exempel nya språk genom språkappar och matematik kan plötsligt bli mycket roligare med hjälp av att man använder sig av en app för matematik där det gäller att tänka lite snabbare än vanligtvis. Pedagogiska appar kan utmana på ett sätt som en vanlig lärobok inte kan och många lär sig genom att se rörliga bilder och genom att tycka att det är såväl roligt som spännande att lära sig nya saker.

Glädjen att lära med teknik

Det är viktigt att man som lärare inte tar bort glädjen från lärandet och det finns en växande verksamhet angående speldesign för de pedagogiska appar som finns tillgängliga idag och som ska skapas inom en snar framtid. Det spås även att mycket av lärandet kommer att ske via teknik i framtiden.